Het werk aan de A4, A44 en nieuwe N434 gaat nog altijd onverminderd voort. Naast de tweede tunnelbuis waarvoor het boren net is gestart, werken we hard aan de 1,4 km lange verdiepte ligging en bouwen we nieuwe viaducten, fly-overs en fietstunnels. En ondertussen verleggen we de A4 en de A44 met minimale hinder voor het wegverkeer. Bekijk de voortgang vanuit de lucht!