Het werk aan de A4, A44 en nieu­we N434 gaat nog altijd onver­min­derd voort. Naast de twee­de tun­nel­buis waar­voor het boren net is gestart, wer­ken we hard aan de 1,4 km lan­ge ver­diep­te lig­ging en bou­wen we nieu­we via­duc­ten, fly-overs en fiets­tun­nels. En onder­tus­sen ver­leg­gen we de A4 en de A44 met mini­ma­le hin­der voor het weg­ver­keer. Bekijk de voort­gang van­uit de lucht!