Gaia heeft na haar start op 12 mei inmid­dels 100 meter geboord. Deze eer­ste mijl­paal heb­ben we gevierd met het tun­nel­boor­team. Voor ieder­een was er taart en de pro­ject­ma­na­ger bedank­te alle tun­nel­boor­ders, die onder moei­lij­ke coro­na-omstan­dig­he­den toch hun werk doen. 

Ook bescherm­vrou­we en buur­vrouw Yvon­ne Koe­voet was aan­we­zig. Zij had voor de tun­nel­boor­ders iets lek­kers mee­ge­no­men. Uit han­den van pro­ject­ma­na­ger Tho­mas Schu­bert ont­ving zij een lucht­fo­to met daar­op de start­schacht met de tun­nel­boor­ma­chi­ne en haar huis, dat net aan de over­kant van het Rijn-Schie­ka­naal staat. Onder het kanaal door­bo­ren is de vol­gen­de stap, een van de span­nend­ste pas­sa­ges van het traject.

Volg de onder­grond­se reis van Gaia op de pagi­na volg de boor.