Boskalis gaat proeven uitvoeren om de waterdoorlatendheid van de zandlaag in de ondergrond te testen. Het doel hiervan is om te bepalen hoe groot de waterdoorlatendheid van de zandlaag is zodat daar de pompcapaciteit voor de aanleg van de bouwkuip op afgestemd kan worden. De proeven vinden plaats met een speciale pomp, een zogeheten “onttrekkingsbron” waarmee het water tijdens de proef uit de zandlaag wordt gepompt.

Locaties pompproeven

De pompproeven worden op 4 locaties gehouden:

  • Proef 1: bij de nieuwe aansluiting Valkenburg Oost, ter hoogte van de Achterweg
  • Proef 2: bij de toekomstige rotonde Torenvlietslaan
  • Proef 3: bij de nieuwe aansluiting Valkenburg West langs de Kooltuinweg
  • Proef 4: in de Parkstrook, ten westen van de Meanderlaan
Hoe werkt een proefpomp?

Per proeflocatie wordt een onttrekkingsbron geïnstalleerd, dit is een pomp die het water tijdens de proef uit de zandlaag in de bodem pompt. Rond de onttrekkingsbron worden 6 peilbuizen geplaatst die het verloop van de waterstand meten in de ondergrond tijdens de proef.

De pomp en de peilbuizen worden minimaal drie dagen voor de start van de proef aangebracht. De pompproef duurt vervolgens 3 dagen (24 uur per dag). De uitvoering start vandaag en zal maximaal 3 weken duren. De locaties worden achter elkaar uitgevoerd.

Mogelijk geluidshinder

Op de locaties van de pompproeven zijn tijdelijk meer mensen met materiaal aan het werk. Direct omwonenden kunnen mogelijk geluidshinder ervaren van de pomp tijdens de uitvoer van de proef.