In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk nu het twee­de deel.

Alle drie de video’s staan op de pagina’s infor­ma­tie­cen­trum en volg de boor.