Deze week wordt de nieu­we Toren­vliet­brug klaar gemaakt zodat het ver­keer er van­af maan­dag­och­tend 11 juli over­heen kan rij­den. Hier­voor is een week­en­d­af­slui­ting (8 -11 juli) en een aan­tal nacht­af­slui­tin­gen nodig. Lees meer over deze afslui­tin­gen in het nieuws­be­richt over de afslui­ting. Natuur­lijk vin­den er ook op ande­re loca­ties in het pro­ject­ge­bied werk­zaam­he­den plaats, lees meer over deze werk­zaam­he­den bij de foto’s van dit bericht.