Van maan­dag 11 tot en met vrij­dag 22 juli is het fiets­pad tus­sen Was­se­naar en Ste­vens­hof afge­slo­ten. We bren­gen dan de boven­ste asfalt­laag aan, het fiets­pad is daar­na hele­maal klaar.

Fiet­sers wor­den omge­leid via de Rozen­weg – Rijks­straat­weg – Ammon­slaan­tje – Oude Tram­baan – Maal­drift – Omme­dijk­se­weg – Haag­se Schouw­weg. De gele bor­den op straat wij­zen de juis­te route.