Er is weer veel werk verzet de afgelopen weken. Bekijk hier de vierde bouwupdate met foto’s van de werkzaamheden aan de RijnlandRoute bij knooppunt Hofvliet, de verdiepte ligging N434 en de betonstort voor de pijlers bij Brug Oude Rijn.

Fotografie: Vincent Basler

Knooppunt Hofvliet/verbreding A4.  2540 heipalen zijn er nodig voor een stevige fundering van de fly-overs bij knooppunt Hofvliet en de installatie voor de tunnelboormachine. Inmiddels zitten de eerste heipalen in de grond. De komende tien weken werken we verder aan de realisatie van dit ‘palenmatras’. Ook voeren we in de periode van september tot en met december werkzaamheden uit bij de A4, zodat het verkeer nog dit jaar gebruik kan maken van het verbrede deel N14-Vlietland.

Uitgraven ontvangstschacht en verdiepte ligging. Voor de bouw van de ontvangstschacht en de verdiepte ligging werken we met meerdere bouwkuipen. Het aanbrengen van de ankerpalen is op enkele plekken afgerond, zodat we daar al konden starten met het ontgraven van de bouwkuipen.

 Ankerpalen verdiepte ligging. Op andere delen van de verdiepte ligging worden de komende periode ankerpalen aangebracht. Ankerpalen zijn nodig om te voorkomen dat de vloer van de ontvangstschacht en de verdiepte ligging omhoog komt door de opwaartse druk van het grondwater. Voor deze palen wordt eerst een mantelbuis de grond ingetrild waar vervolgens beton in wordt gestort.

Betonstort pijlers Brug Oude Rijn. Voor de verbreding van de A44 wordt het bestaande wegdek uitgebreid van 2×2 naar 2×4 rijstroken. Bij Brug Oude Rijn is de afgelopen weken beton gestort voor de pijlers en landhoofden die het nieuwe wegdek ondersteunen. Er worden 2 landhoofden gebouwd en 9 pijlers, waarvan 2 op het water. Woensdag 29 en donderdag 30 augustus worden de eerste liggers geplaatst. Medio 2019 is de brug over de Oude Rijn klaar.

Plaatsen liggers brug Oude Rijn. Bekijk hier de gehele fotoserie en het filmpje