In week 35, tus­sen 27 augus­tus en 2 sep­tem­ber, wordt er op de vol­gen­de momen­ten gewerkt aan de A44:

Maandagavond/​nacht 27 augus­tus rijdt ver­keer op de A44 rich­ting Den Haag via 1 rij­strook van 19:00 - 05:00 (HM 17,50 - 20,10 Leiden/​Wassenaar). In deze nacht wor­den er bar­riers geplaatst bij de invoeg­strook naar de A44 ter hoog­te van de Omme­dijk­se­weg in Was­se­naar. Dit is nodig om vei­lig te wer­ken aan de bypass die van­af vrij­dag­nacht 28 sep­tem­ber in gebruik wordt genomen.