Het werk aan de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg is begonnen en duurt tot uiterlijk eind 2022. Het bouwen van een project van deze omvang gaat soms gepaard met geluid en trillingen. We monitoren dat zorgvuldig en passen hinderbeperkende maatregelen toe. In dit bericht lees je er meer over.

Werken binnen de normen van trillingen en geluid

Wij werken tijdens de uitvoering binnen de gestelde normen voor trillingen en geluid. Voor het monitoren daarvan wordt gebruik gemaakt van een monitoringssysteem, waarbij op 5 locaties langs het project continu metingen worden verricht. Dit monitoringssysteem waarschuwt direct als er overschrijdingen van de gestelde normen zijn. Bij structurele overschrijdingen wordt er direct actie ondernomen.

Hinderbeperking

Aannemer Boskalis doet er alles aan om de hinder te beperken voor de omgeving, zoals het grotendeels drukken van damwanden in plaats van trillen en het laten rijden van het bouwverkeer door de bouwkuip. Daarnaast is er een aanvullend pakket hinderbeperkende maatregelen toegepast. In eerdere berichtgeving op de website is hier ook aandacht aan besteed.

Blijf op de hoogte via onze kanalen

Wij doen ons best om werkzaamheden die merkbaar zijn voor bewoners, bedrijven, weggebruikers of fietsers van te voren aan te kondigen. Door onze berichten te volgen op de website, social media en de BouwApp blijf je op de hoogte van werkzaamheden of omleidingen. Daarnaast kun je ook bij Boskalis terecht voor een persoonlijk gesprek en zijn er klankbordgroepen.

Vragen of meldingen?

Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je een melding doen? Neem dan rechtstreeks contact op met aannemer Boskalis. Dat kan per mail, BouwApp en per telefoon (tijdens kantooruren).