Bij de oos­te­lij­ke tun­nel­toe­rit zijn we gestart met het ver­wij­de­ren van de laat­ste dam­wan­den. Het gaat om de dam­wan­den vlak bij de ingang van de tun­nel, ter hoog­te van het infor­ma­tie­cen­trum. Naar ver­wach­ting zijn deze werk­zaam­he­den vrij­dag 3 sep­tem­ber gereed.