Op 19 maart starten de eerste werkzaamheden voor de startschacht nabij de A4, de plek waarvandaan de tunnelboormachine volgend jaar start met het boren van de tunnel voor de N434. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanbrengen van diepwanden, damwanden en ankerpalen, het uitgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van beton voor onder meer de vloeren.

Globale planning bouw startschacht en toerit 2018
19 maart – eind april  Aanbrengen diepwanden startschacht
Vanaf eind maart  Aanbrengen zandpakket boortunnel
Eind maart – medio mei  Aanbrengen damwanden toerit en startschacht
Medio april  – augustus  Aanbrengen ankerpalen
Juni – oktober   Ontgraven startschacht en toerit
Vanaf oktober    Diverse betonwerken

Wat merkt de omgeving hiervan?
Het aanbrengen van diepwanden is een geluidsarme en trillingsarme methode. Het aanbrengen van de ankerpalen en de damwanden kan in de directe omgeving hoorbaar zijn. Tot en met komend najaar rijdt het bouwverkeer via de Hofvlietweg en de Rietpolderweg. Daarna wordt de speciaal aangelegde op- en afrit voor bouwverkeer op de A4 in gebruik genomen, ter hoogte van het voormalige tankstation op de Hofvlietweg. Vanaf dan rijdt het reguliere bouwverkeer vanaf de A4 direct het bouwterrein op. De bouwweg kruist de Hofvlietweg via een ongelijkvloerse kruising, waarbij het reguliere bouwverkeer bovenlangs rijdt. Speciale transporten, die vanwege hun grootte en/of lengte niet via de ongelijkvloerse kruising kunnen rijden, worden onder begeleiding van verkeersregelaars gelijkvloers over de kruising met de Hofvlietweg geleid.

Plaatsen bouwkeet en informatiecentrum
Vanaf maart worden de bouwketen en het informatiecentrum op het terrein in de startzone geplaatst en ingericht. De realisatie en ingebruikname van de verschillende keten gebeurt gefaseerd en loopt naar verwachting door tot na de zomer.

Doorkijk werkzaamheden
Nadat de startschacht is gemaakt, wordt vanaf voorjaar 2019 de tunnelboormachine aangevoerd en opgebouwd. Vanaf juni 2019 start de tunnelboormachine met het boren van de eerste tunnelbuis. Over deze werkzaamheden worden bewoners en ondernemers in de directe omgeving op korte termijn nader geïnformeerd.


Diepwanden

De startschacht wordt voor het grootste deel gemaakt met diepwanden, dat zijn wanden die in de grond worden aangebracht tot een diepte van zo´n 30 meter. Om de diepwanden te maken, graven we sleuven van zo´n 7 meter breed, 1,20 meter dik en 30 meter diep. Om te voorkomen dat de sleuf instort tijdens het graven wordt er een speciale vloeistof, bentoniet, in de sleuf gepompt. Wanneer de sleuf op diepte is, dan wordt de stalen wapening erin gehesen en wordt er van onderaf beton gestort. De bentoniet wordt van bovenaf weg gepompt en zo ontstaat er een in de grond gevormde betonnen wand.

Damwanden, ankerpalen en ontgraven
De bouwkuip voor de toerit en een klein deel van de startschacht wordt gemaakt met damwanden, die in de grond worden aangebracht. Omdat de damwanden relatief ver van de bestaande bebouwing worden aangebracht, is ervoor gekozen om de damwanden in te trillen in de ondergrond waardoor er minder geluidsoverlast is. Om te voorkomen dat de vloer van de startschacht omhoog komt door de opwaartse druk van het grondwater, worden er ter plaatse van de startschacht ankerpalen in de grond aangebracht. Voor deze palen wordt eerst een mantelbuis de grond ingetrild waar vervolgens beton in wordt gestort. Nadat de ankerpalen zijn aangebracht, wordt gestart met het ontgraven van de bouwkuip en het maken van de vloeren van de startschacht en de toerit.

De directe omgeving heeft over de start van deze werkzaamheden een informatiebrief ontvangen.