Van 12 maart tot en met 19 april vinden er zandtransporten plaats over de Voorschoterweg. Het zand is nodig voor de verbetering van de grond binnen het werkgebied van de RijnlandRoute aan de westzijde van de A44 in het gebied tussen de Voorschoterweg en de toegang naar het smalspoormuseum, en voor de voorbelasting van de zuidzijde van de nieuwe brug over de Oude Rijn op de A44.

Route
Het bouwverkeer rijdt vanaf de N206 over de Voorschoterweg en buigt voor de bestaande brug A44 (over het perceel van de voormalige woning aan de Voorschoterweg 76) in zuidelijke richting af richting de Ommedijkseweg. Om dit mogelijk te maken leggen wij deze week een in- en uitrit aan op de Voorschoterweg. Daarnaast wordt een deel van het  voormalige fietspad verzwaard en verbreed. Daar waar de bouwweg aansluit op de Voorschoterweg, begeleidt een verkeersregelaar het verkeer.