Van 12 maart tot en met 19 april vin­den er zand­trans­por­ten plaats over de Voor­scho­ter­weg. Het zand is nodig voor de ver­be­te­ring van de grond bin­nen het werk­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te aan de west­zij­de van de A44 in het gebied tus­sen de Voor­scho­ter­weg en de toe­gang naar het smal­spoor­mu­se­um, en voor de voor­be­las­ting van de zuid­zij­de van de nieu­we brug over de Oude Rijn op de A44.

Rou­te
Het bouw­ver­keer rijdt van­af de N206 over de Voor­scho­ter­weg en buigt voor de bestaan­de brug A44 (over het per­ceel van de voor­ma­li­ge woning aan de Voor­scho­ter­weg 76) in zui­de­lij­ke rich­ting af rich­ting de Omme­dijk­se­weg. Om dit moge­lijk te maken leg­gen wij deze week een in- en uit­rit aan op de Voor­scho­ter­weg. Daar­naast wordt een deel van het  voor­ma­li­ge fiets­pad ver­zwaard en ver­breed. Daar waar de bouw­weg aan­sluit op de Voor­scho­ter­weg, bege­leidt een ver­keers­re­ge­laar het verkeer.