Vanaf maandag 9 april worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de bouw van het geluidsscherm langs de A44 bij de Stevenshof. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van een bouwweg tussen de A44 en de Hadewychlaan, het aanbrengen van een zandpakket voor het verbeteren van de ondergrond, het dempen van een gedeelte van de watergang en het verplaatsen van een deel van de bestaande grondwal. Het gaat om het deel tussen het Marie van Eijsdenpad tot aan het bedrijventerrein Westwal, die een stukje richting A44 wordt verlegd zodat er ruimte ontstaat om het nieuwe scherm te bouwen.

Het zandpakket dat wordt aangebracht om de grond te verbeteren moet zo´n 2 maanden blijven liggen. Vanaf maandag 4 juli kan de bouw van het geluidsscherm van start gaan. Tegen die tijd ontvangt de directe omgeving hierover nadere informatie.

De werkzaamheden en transportroute
De exacte route van de zandtransporten voor de aanleg van de bouwweg en het aanbrengen van het zandpakket  is op het moment van schrijven nog niet bekend. Dit wordt eind maart/begin april kenbaar gemaakt op deze website. Bij de aanleg van de bouwweg wordt een graafmachine ingezet die de bovengrond ‘opzij zet’. Daarna wordt zand en een laag puingranulaat aangebracht. De verwachting is dat de aanleg van de bouwweg ca 2 weken duurt. Als de bouwweg gereed is rijden hier de vrachtwagens met zand overheen. Bij de vrachtwagens die achteruit rijden, zal een piepsignaal hoorbaar zijn. Deze werkzaamheden duren ca 4 weken. Bij het verplaatsen van de grondwal richting de A44 wordt een graafmachine ingezet. Deze werkzaamheden duren ca. 2 weken. De reguliere werktijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 07.00-16.00 uur met een uitloop naar 19.00 uur en op zaterdag.