Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van een persleiding, om straks de grond af te voeren die vrijkomt bij het boren van de tunnel onder Voorschoten door. De grond krijgt dichtbij de startschacht een nieuwe bestemming, voor het stabieler en minder steil maken van de oevers van de Meeslouwerplas. Dat is een project dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd door BAM Infra.

Werkzaamheden aanleg persleiding en proefdraaien

De persleiding komt te liggen tussen het bouwterrein (bij het toekomstige knooppunt Hofvliet A4) en de Meeslouwerplas bij Vlietland. De aanleg duurt naar verwachting tot begin mei, daarna wordt er ca. 4 weken proef gedraaid. De leidingen worden in de berm aangelegd en leveren geen hinder op voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. Op twee plekken wordt de leiding onder een fietspad en onder de weg gelegd. Hiervoor wordt de weg tijdelijk opengebroken (naar verwachting 2 dagen) en wordt het (fiets)verkeer om en om langs de werkzaamheden geleid. Er worden dan verkeersregelaars ingezet.

Ingebruikname persleiding vanaf juli

Pas bij het boren van de tunnel wordt de persleiding echt in gebruik genomen, dat is naar verwachting vanaf begin juli. Het afvoeren en verwerken van de grond gebeurt zoveel mogelijk op werkdagen en tijdens reguliere werktijden. Tijdens de piek in het tunnelboren wordt  ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. Er zijn dan diverse machines aan het werk, zoals de shovel die grond in de grondpers aanbrengt, de wateraanzuiger die water naar de grondscheidingsinstallatie brengt en het werkschip dat de grond in de Meeslouwerplas stort. Het boren van de eerste tunnelbuis staat gepland voor de periode juni 2019 – eind 2019; het boren van de tweede tunnelbuis van begin 2020 tot zomer 2020.