Deze week is de Vliet­weg weer open gegaan. Goed nieuws voor fiet­sers, voet­gan­gers en rui­ters die met dit mooie weer van Vliet­land wil­len genie­ten. De afge­lo­pen twee maan­den is hier een com­pleet nieu­we oever­con­struc­tie aan­ge­bracht, wat op tijd moest gebeu­ren voor­dat de tun­nel­boor­ma­chi­ne hier onder­gronds zou pas­se­ren. Ook is een deel van het asfalt vernieuwd.