In de peri­o­de van maan­dag 28 okto­ber tot en met eind novem­ber wor­den er hei­pa­len en dam­wan­den aan­ge­bracht bij aan­slui­ting Lei­den-West (A44/​N206). De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd voor de ver­bre­ding van het via­duct A44/​N206. Er wordt in deze peri­o­de ca. 15 werk­da­gen gewerkt. De werk­tij­den zijn van 08.00 tot 17.00 uur.