Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het verleggen van het fietspad Leiden-Wassenaar. Woensdag 23 oktober wordt het verlegde fietspad in gebruik genomen. Het fietspad komt hierbij weer dichter tegen de A44 aan te liggen. De fietsers blijven gebruikmaken van het tijdelijke tunneltje onder de bouwweg, en worden vervolgens over de bouwkuip van de verdiepte ligging heen gevoerd. Om een veilige oversteek te creëren wordt een containerbrug gemaakt.

Fietsroute Leiden-Wassenaar verlegd