Op dit moment wor­den de voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor het ver­leg­gen van het fiets­pad Lei­den-Was­se­naar. Woens­dag 23 okto­ber wordt het ver­leg­de fiets­pad in gebruik geno­men. Het fiets­pad komt hier­bij weer dich­ter tegen de A44 aan te lig­gen. De fiet­sers blij­ven gebruik­ma­ken van het tij­de­lij­ke tun­nel­tje onder de bouw­weg, en wor­den ver­vol­gens over de bouw­kuip van de ver­diep­te lig­ging heen gevoerd. Om een vei­li­ge over­steek te cre­ë­ren wordt een con­tai­ner­brug gemaakt.

Fietsroute Leiden-Wassenaar verlegd