Op zater­dag 15 sep­tem­ber voert het uit­voe­rings­team aan­pas­sin­gen door aan de tij­de­lij­ke brug die is aan­ge­legd voor het bouw­ver­keer naast aqua­duct Veen­wa­te­ring. Eer­der zijn er aan­pas­sin­gen door­ge­voerd aan de brug, maar voor de lan­ge­re ter­mijn wordt aan­staan­de zater­dag een struc­tu­re­le oplos­sing gere­a­li­seerd voor de los­lig­gen­de rij­pla­ten van de brug.