Op zaterdag 15 september voert het uitvoeringsteam aanpassingen door aan de tijdelijke brug die is aangelegd voor het bouwverkeer naast aquaduct Veenwatering. Eerder zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de brug, maar voor de langere termijn wordt aanstaande zaterdag een structurele oplossing gerealiseerd voor de losliggende rijplaten van de brug.