Op woensdagavond 19 september organiseert Comol5 een mobiliteitsonderzoek waarbij verkeersdeelnemers worden uitgenodigd om aanpassingen in de toekomstige en tijdelijke rijroutes te testen. Tijdens de aanleg van de RijnlandRoute gaat het verkeer op de A4 en de A44 gewoon door. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden, zal het verkeer in verschillende fases om het werk worden heen geleid. Verkeersfaseringen worden vooraf getest om ervoor te zorgen dat de verkeerssituaties goed te begrijpen zijn.

Onder leiding van een verkeerspsycholoog beoordeelt het testpanel een aantal filmpjes op onderdelen als complexiteit van de situatie, wegpositie, borden, belijning, overig verkeer, afleidingen tijdens het rijden en voorsorteren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek beoordelen de onderzoekers of er aanpassingen nodig zijn.

Programma
18.45 – 19.00 uur             Inloop met koffie en thee
19.00 – 19.20 uur             Bekijken videobeelden nieuwe en tijdelijke verkeerssituaties
19.20 – 19.50 uur             Beoordeling verkeerssituaties door testpanel
19.50 – 20.00 uur            Afsluiting

Locatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het nieuwe informatiecentrum van de RijnlandRoute. Het adres is Rietpolderweg 19 in Leidschendam.

Aanmelden
Wilt u meedoen met het onderzoek? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar omgeving@comol5.nl U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Voor het uitvoeren van een kwalitatief goed onderzoek geldt een maximaal aantal deelnemers van 20. Wilt u graag meedoen, schrijft u zich dan snel in. Deelnemers krijgen als dank voor hun deelname en voor de vergoeding van eventuele reiskosten een cadeaubon van € 20,-.