Langs de verdiepte ligging van de N434 ruimen we op dit moment de bouwterreinen zoveel mogelijk op. De bouwkeet, die de afgelopen jaren door onze buren ook wel de ‘witte villa’ werd genoemd, is inmiddels verwijderd en de komende weken verwijderen we ook de bouwbrug over de Veenwatering. Hiervoor moeten ook enkele damwanden worden getrokken en brengen we nog een aantal definitieve damwanden aan op de plek van de bouwbrug.

Het uittrillen van de damwanden, het verwijderen van de bouwbrug en het intrillen van de definitieve damwanden gebeurt in stappen. Dit werk vindt plaats in de periode van 25 april tot en met 27 mei, echter niet elke dag zullen er damwanden moeten worden getrild. We gaan uit van ca. 10 tot 12 werkdagen, verspreid over de gehele periode. De werkzaamheden voor de damwanden zijn zoals bekend hoorbaar in de directe omgeving. Deze werkzaamheden worden in principe op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 17.00 uur uitgevoerd. De directe omgeving heeft deze informatie ook in de brievenbus ontvangen.