Het verkeer op de A44 merkt er weinig van, maar ook vlakbij afrit 8 richting Den Haag werkt Comol5 aan de vervanging van het viaduct bij de Robert Boyleweg. In vier fasen wordt het viaduct geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd. Vandaag is gestart met de sloop van het wegdek aan het meest westelijke deel van het viaduct vlakbij het Hilton Hotel. Eerder werd hiervoor afrit 8 op de A44 richting Den Haag een stukje verlegd om ruimte te maken voor de gefaseerde vervanging van het bestaande viaduct. Het betonpuin wordt hergebruikt als fundering van de snelwegen. Tijdens de sloopwerkzaamheden is de onderdoorgang gestremd voor fietsers en de busverbinding van Arriva. Zij volgen de omleidingsroute.

Slopen en bouwen in fasen
In vier fasen wordt het oude viaduct in zijn geheel vervangen door een nieuwe. Allereerst wordt het meest westelijke deel van het viaduct gesloopt aan de zijde van Avery en het Hilton Hotel. Vervolgens slopen we het meest oostelijke deel. De derde fase bestaat uit de sloop en bouw van het viaduct onder de westelijke hoofdrijbaan. Tijdens de vierde fase slopen we een deel en bouwen we het viaduct onder de oostelijke hoofdrijbaan.