Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude (afrit 7) en Leidschendam/​N14 (afrit 8). Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschikbaar.

Het werk dat wordt uit­ge­voerd is ter voor­be­rei­ding op de ver­schui­ving van de rij­ba­nen rich­ting Den Haag, om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Deze 3 banen wor­den tegen de rij­ba­nen rich­ting Amster­dam aan­ge­legd, waar­bij de mid­den­berm wordt ver­van­gen door beton­nen bar­riers. In het week­end van 15/​16 decem­ber gaat het ver­keer op de ver­leg­de rij­ba­nen rijden.

Rich­ting Den Haag
Het ver­keer rijdt tus­sen HM 33,0 en 37,4 via de paral­lel­baan op de vol­gen­de dagen/​tijden:
Maan­dag 22:00 - 5:00u
Dins­dag 22:00 - 5:00u
Woens­dag 22:00 – 5:00u
Don­der­dag 22:00 – 5:00u
Vrij­dag 23:30 – 7:00u