De onderzoeksbureaus zijn druk bezig met het onderzoeken van de mogelijke zuidelijke varianten van een tijdelijke verlegging van de N206 (ir. G. Tjalmaweg). Alle aspecten, zoals aangegeven in de vergelijkingstabel (Trade off Matrix, TOM), worden daarin zoveel als mogelijk feitelijk onderzocht en weergegeven.

Beoordelingskader GS

Ter voorbereiding op een besluit hebben Gedeputeerde Staten (GS) dinsdag 7 januari 2020 de kaders voor het beoordelen van de onderzoeksresultaten besproken. Het beoordelingskader is een vervolg op de eerdere randvoorwaarden die door GS zijn aangegeven en moet leiden tot een spoedig besluit als het onderzoek klaar is. Dit is nodig om de vertragingskosten te beperken, omdat de aannemer al is gecontracteerd en is begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de definitieve situatie.

Als een zuidvariant binnen het kader past, is GS bereid in te stemmen met een zuidvariant. Zo niet, dan besluit GS met een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 door te gaan. Als de gemeente Katwijk tot een andere variantenkeuze komt, dan is de provincie Zuid-Holland bereid die keuze te volgen. De voorwaarde is wel dat deze variant haalbaar is en de gemeente Katwijk alle daarmee samenhangende meerkosten voor haar rekening neemt. Voordat het onderzoek klaar is worden de betrokken bestuurlijke partijen, waaronder gemeente Katwijk, geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

Vervolgproces

Uiterlijk 31 januari 2020 wordt het onderzoek naar de zuidelijke varianten van de N206 inhoudelijk afgerond. Hierna vindt zo spoedig mogelijk besluitvorming plaats door GS.

Op de hoogte blijven over de voortgang van het onderzoek?

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op www.rijnlandroute.nl. Je kunt je ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter en Instagram.