In 2017 werkt de provincie Zuid-Holland aan voorbereidende werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Deze zijn voor een deel ook zichtbaar voor de omgeving. De provincie heeft de afgelopen jaren diverse percelen, woningen en opstallen aangekocht, die zich op het tracé van de RijnlandRoute bevinden.

Veld bewerken

Vanaf 1 februari tot en met april 2017 zal er gestart worden met de sloop van een deel van de woningen en opstallen. In de gemeente Katwijk betreffen dit de woningen aan de Voorschoterweg 85, 87 en 89. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het afsluiten van nutsvoorzieningen, asbestsanering, de sloop en het verwijderen en afvoeren van alle materialen. Na de sloop worden de terreinen bouwrijp opgeleverd.

De noodzakelijke vergunningen en meldingen voor de sloopwerkzaamheden zijn bij de gemeente Katwijk aangevraagd. In samenwerking met de gemeente Katwijk worden omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden.

RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland legt in samenwerking met Rijkswaterstaat de RijnlandRoute aan, een oost-west verbinding vanaf de A4 via de A44 naar Katwijk. De RijnlandRoute bestaat uit drie delen: de Ir. Tjalmaweg in Katwijk, de nieuwe wegverbinding A4-A44 en de Europaweg in Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute ontsluit nieuwe woningbouwlocaties en draagt bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio.