In 2017 werkt de provincie Zuid-Holland aan voorbereidende werkzaamheden voor de RijnlandRoute, deze zijn voor een deel ook zichtbaar voor de omgeving.

Veld bewerken

De provincie heeft de afgelopen jaren diverse percelen, woningen en opstallen aangekocht, die zich op het tracé van de RijnlandRoute bevinden. Vanaf 15 februari worden de woningen en opstallen aan de Rijksstraatweg met de huisnummers 165, 165A, 171, 173, 175, 177, 185 en 187/187A te Wassenaar gesloopt.

Voorafgaand aan de sloop vinden er voorbereinde werkzaamheden plaats zoals het afsluiten van nutsvoorzieningen en asbestsanering. Na de sloop worden de terreinen bouwrijp opgeleverd.

De noodzakelijke vergunningen en meldingen voor de sloopwerkzaamheden zijn bij de gemeente Wassenaar aangevraagd. In samenwerking met de gemeente Wassenaar worden omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden.

RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland legt in samenwerking met Rijkswaterstaat de RijnlandRoute aan, een oost-west verbinding vanaf de A4 via de A44 naar Katwijk. De RijnlandRoute bestaat uit drie delen: de Ir. Tjalmaweg in Katwijk, de nieuwe wegverbinding A4-A44 en de Europaweg in Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute ontsluit nieuwe woningbouwlocaties en draagt bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio.