Begin juli wordt de Tjal­ma­weg - tus­sen de roton­de met de N441 en de aan­slui­ting op de Voor­scho­ter­weg – 2 dagen in de avond en nacht afge­slo­ten. Voor auto­mo­bi­lis­ten en bus­sen van Arri­va zijn omlei­dings­rou­tes inge­steld. Sluip­ver­keer door het dorp wordt tegen­ge­gaan door de inzet van extra ver­keers­re­ge­laars en bebording.

Dins­dag 6 juli 20.00 - woens­dag 7 juli 06.00 uur

Deze avond/​nacht is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. Dit is nodig voor het inhij­sen van de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug naast het Ach­ter­weg­vi­a­duct en voor werk­zaam­he­den nabij de krui­sing Voorschoterweg/​N206, voor de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting van de tij­de­lij­ke N206 op deze kruising.

Woens­dag 7 juli 20.00 uur - don­der­dag 8 juli 06.00 uur

Deze avond/​nacht rijdt het ver­keer over een ver­smal­de rij­baan, de Tjal­ma­weg wordt niet afge­slo­ten en er is geen omlei­ding nodig. Er wor­den dan werk­zaam­he­den nabij de krui­sing Voorschoterweg/​N206 uit­ge­voerd, voor de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting van de tij­de­lij­ke N206 op deze kruising.

Don­der­dag 8 juli 20.00 uur - vrij­dag 9 juli 06.00 uur

Deze avond/​nacht is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. Dit is nodig voor de sloop van het noor­de­lijk deel van het Ach­ter­weg­vi­a­duct. Het twee­de deel van het via­duct wordt ver­moe­de­lijk in augus­tus gesloopt.

Reser­ven­ach­ten

De avon­den en nach­ten van woens­dag 7/​8 en vrij­dag 9/​10 juli zijn gere­ser­veerd als reser­ven­ach­ten. Mocht het nodig zijn de Tjal­ma­weg dan in bei­de rich­tin­gen af te slui­ten, dan laten wij dat weten via onze soci­al media kana­len en via de bebording.

Omlei­din­gen voor autoverkeer

Tij­dens de afslui­ting van de Tjal­ma­weg wordt het auto­ver­keer omge­leid via de N206, N444 en A44. Sluip­ver­keer door het dorp wordt tegen­ge­gaan door de inzet van extra ver­keers­re­ge­laars en bebording.

Klik op de foto voor een vergroting.

Omleidingsroute Tjalmaweg
Bus­ver­keer

Tij­dens de nach­te­lij­ke afslui­tin­gen van de tjal­ma­weg zijn de bus­hal­tes ter hoog­te van het Ach­ter­weg­vi­a­duct niet bereik­baar. Arri­va stelt een omlei­dings­rou­te in, dit wordt in de bus­sen en op de bus­hal­tes aan­ge­ge­ven. Kijk voor meer infor­ma­tie op de web­si­te van Arri­va.