De komende maanden legt Boskalis een rotonde aan op de huidige kruising van de Voorschoterweg/Hoofdstraat met de Duyfraklaan/Torenvlietslaan. In september 2020 is de rotonde klaar en kan het verkeer eroverheen rijden. De zogenaamde “groeninvulling”, het beplanten van de rotonde, vindt daarna plaats. Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de definitieve groeninvulling van de rotonde. Het doel is een fraaie, groene en uiteraard verkeersveilige situatie creëren met input vanuit de Valkenburgers. Boskalis organiseert daarvoor in samenwerking met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland twee participatiesessies waar bewoners zich voor kunnen opgeven.

  • Woensdag 15 juli 2020 van 20.00 tot circa 21.30 uur: een digitale presentatie
  • Woensdag 23 september 2020 van 20.00 tot circa 21.00 uur: locatiebezoek (met inachtneming van de dan geldende corona-maatregelen)
Digitale presentatie 15 juli 2020

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om deze bijeenkomst in het Dorpshuis te organiseren. Daarom organiseert Boskalis de avond ‘digitaal’. Na aanmelding ontvangt iedereen een mail met praktische informatie, waaronder de inloggegevens voor de digitale presentatie en hoe men digitaal kan deelnemen. Tijdens de presentatie wordt het ontwerp van de eindsituatie besproken en zichtbaar gemaakt met een 3D ontwerp. Daarnaast wordt de fasering van de bouw van de rotonde toegelicht en besproken hoe het verkeer wordt omgeleid. De gemeente Katwijk geeft een toelichting op het groenbeleid van de gemeente en de kaders waarbinnen bewoners kunnen meedenken met de groeninvulling van de rotonde.

Locatiebezoek rotonde 23 september 2020

Vanaf september 2020 is de nieuwe rotonde Torenvlietslaan in gebruik. Boskalis wil met de deelnemers aan de participatie ter plaatse, bij de rotonde zelf, alle wensen en ideeën voor de groeninvulling bespreken. Samen met de groenbeheerder van de gemeente Katwijk en de landschapsarchitect van Boskalis wordt besproken welke beplanting in de nieuwe situatie aangebracht kan worden.

Terugkoppeling over het eindontwerp en aanleg van de groeninrichting vindt per mail plaats aan de deelnemers en zal op de website vermeld worden in een nieuwsbericht.

Aanmelden

Aanmelden voor deze sessies kan tot 8 juli 2020, door een mail te sturen naar: tjalmaweg@rijnlandroute.nl. Voorafgaand aan de sessies ontvangt iedereen een mail met praktische informatie, waaronder de inloggegevens voor de digitale presentatie in juli en de verzamelplaats voor het locatiebezoek in september.