Op de A44 op het deel Was­se­naar – Lei­den wor­den de oude via­duc­ten afge­bro­ken en opnieuw gebouwd. Het puin dat vrij­komt bij de sloop krijgt een mooie her­be­stem­ming. We gebrui­ken het als fun­de­ring voor de A44 die op deze loca­tie wordt ver­breed van 2x2 naar 2x4 rij­stro­ken. Naast het puin van de via­duc­ten, gebrui­ken we ook het puin van de oude McDonald’s, de loop­brug over de N206 en oude bestra­ting en rio­le­ring in het gebied.

Na de sloop wordt het puin afge­voerd en op ons eigen bouw­ter­rein ver­ma­len tot gra­nu­laat. Op deze manier wordt werk met werk gemaakt en dat scheelt veel vracht­wa­gen­ver­keer! Zowel voor de afvoer van het puin, als voor de aan­voer van het fun­de­rings­ma­te­ri­aal voor de ver­bre­ding van de weg. Tot nu toe is er zo’n 7 mil­joen kilo puin ver­werkt, in de komen­de tijd volgt er nog eens 10 mil­joen kilo. Genoeg voor het 4-baans weg­tra­cé van de A44 over een leng­te van 1,5 kilometer.