Rijkswaterstaat voert in juli, september en oktober in 5 weekenden werkzaamheden uit op de A4 bij Leidschendam voor het aanleggen van een nieuwe duiker. De A4 is dan tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven twee rijbanen beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd van maximaal een uur. Plan jouw reis via www.vanAnaarBeter.nl.

Weekendwerkzaamheden

De afsluitingen vinden plaats op:

  • vrijdag 10 juli 21:00 uur tot maandag 13 juli 05:00 uur.
  • vrijdag 17 juli 21:00 uur tot maandag 20 juli 05:00 uur.
  • vrijdag 11 september 21:00 uur tot maandag 14 september 05:00 uur.
  • vrijdag 18 september 21:00 uur tot maandag 21 september 05:00 uur.
  • vrijdag 9 oktober 21:00 uur tot maandag 12 oktober 05:00 uur.
Omleidingen
  • Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A12 en de A2.
  • Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44.
  • Het lokale verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A44.
Werkzaamheden

In de eerste vier weekenden wordt een nieuwe duiker aangelegd onder de A4 bij Vlietland. De duiker is nodig voor een goede waterhuishouding in het gebied van de Starrevaartpolder en de Damhouderpolder. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats als voorbereiding op het verleggen van de A4 voor de RijnlandRoute, bij het nieuwe knooppunt Hofvliet. Comol5 voert de werkzaamheden voor de duiker uit in opdracht van Rijkswaterstaat en voor de RijnlandRoute in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden duiker Leidschendammerhout

De duiker komt te liggen onder de A4 ter hoogte van Leidschendammerhout, bij hectometerpaal 42.28. Voor de aanleg van de duiker moet het bestaande asfalt worden opgebroken en de geleiderail worden verwijderd, waarna een damwandconstructie wordt aangebracht. Deze bestaat uit stalen planken die de grond in worden getrild. Vervolgens wordt de grond weggegraven waarna de duiker kan worden gemaakt met prefab (van tevoren gemaakte) betonnen delen. Hierna wordt de ondergrond weer aangevuld, het asfalt aangebracht en de geleiderail teruggeplaatst en vinden afrondende werkzaamheden plaats zoals het aanbrengen van de wegmarkering en de verlichting. De definitieve asfaltlaag (ZOAB) kan niet tijdens de weekenden worden aangebracht vanwege de beschikbare tijd, daarom gebeurt dit in 6 nachten na 21 september.

Werkzaamheden verleggen A4 knooppunt Hofvliet

De werkzaamheden ter voorbereiding op het verleggen van de A4 naar de definitieve plek worden uitgevoerd ter hoogte van het toekomstige knooppunt Hofvliet, ter hoogte van Zoeterwoude nabij de molen Zelden van Passe. Het is de bedoeling dat vanaf dit najaar het verkeer in beide richtingen onder de nieuw gebouwde fly-overs komt te rijden. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen van het oude asfalt en het aanbrengen van zand, asfalt en geleiderail. Daarnaast worden funderingen van oude portalen gesloopt en worden er funderingspalen voor nieuwe portalen aangebracht. Dat gebeurt op het hele traject tussen afrit 7 (Zoeterwoude) en 8 (Leidschendam).

Met name het aanbrengen van de damwanden voor de duiker kan in de omgeving hoorbaar zijn. Dit werk is gepland op zaterdag 11 juli en zaterdag 12 september. Het werk start in de ochtend en duurt naar verwachting ca. 16 uur. Verder kan het opbreken van het asfalt, het aanbrengen van de funderingspalen, het slopen van de oude fundering en het aanbrengen van de geleiderail enigszins hoorbaar zijn, ook afhankelijk van de afstand van jouw woning tot de locatie waar gewerkt wordt en de windrichting. Het aanbrengen van de funderingspalen en het slopen van de oude fundering gebeurt overdag in de eerste 4 weekenden (in juli en september) en doordeweeks overdag van 17 t/m 21 augustus. De bewoners in de omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een informatiebrief.