Regel­ma­tig maken wij luchtfoto’s van het pro­ject. Onze bouwup­da­tes van­uit de lucht van het deel­pro­ject N434/​A44/​A4 ken je waar­schijn­lijk al. Sinds kort doen we ook een rond­je voor de N206 ir. G. Tjal­ma­weg! Bekijk de voort­gang van de werk­zaam­he­den van­uit de lucht!