Na een week­end hard wer­ken in herf­sti­ge weers­om­stan­dig­he­den is het dan toch gelukt! Sinds van­mor­gen vroeg rijdt het ver­keer op de A4 rich­ting Amster­dam onder knoop­punt Hof­vliet in aan­bouw. Drie weken gele­den ver­leg­den we al de rij­baan rich­ting Den Haag. Ons team kan nu vol­op van start met de bouw van het twee­de deel van de fly-overs.

Van­we­ge de vele regen in het afge­lo­pen week­end, kon­den helaas niet alle werk­zaam­he­den vol­gens plan­ning wor­den uit­ge­voerd. Het uit­voe­rings­team bekijkt de komen­de dagen wan­neer deze werk­zaam­he­den als­nog kun­nen wor­den uit­ge­voerd. Zodra meer bekend is over de plan­ning en de even­tu­e­le gevol­gen voor het weg­ver­keer, dan wordt dat bekend gemaakt via deze web­si­te en via de soci­al mediakanalen.