De provincie en aannemer Boskalis Nederland organiseren op woensdag 19 juni tussen 19.00 – 21.00 uur een informatieavond over de aanpassingen aan de Tjalmaweg. Er is informatie over het ontwerp van de Tjalmaweg, de bouwmethode en planning. Belangstellenden kunnen zich ook inschrijven voor participatieavonden. De avond vindt plaats in het Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3 in Valkenburg.

Boskalis Nederland gaat de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg, het tweede projectdeel van de RijnlandRoute, vanaf begin 2020 uitvoeren. Tijdens de informatieavond maken bezoekers kennis met de projectteams van Boskalis en van de provincie Zuid-Holland. Op hoofdlijnen is er informatie over de planning van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden, de bouwmethode die Boskalis gaat toepassen en welke maatregelen Boskalis inzet om eventuele hinder te beperken of voorkomen.

Ook kunnen er afbeeldingen (artists impressions) worden bekeken van het aanbiedingsontwerp. Daarnaast informeren de provincie en Boskalis bezoekers over de manier waarop zij zullen communiceren over het werk en de voortgang ervan.

Participatie

Wij vinden het belangrijk dat de directe omgeving betrokken wordt bij een aantal onderwerpen. Zo kunnen belangstellenden zich tijdens de avond aanmelden voor een tweetal reeksen van 3 participatieavonden, waarbij er een toelichting gegeven wordt op het aanbiedingsontwerp en waarbij deelnemers kunnen meedenken over enkele keuzeoplossingen. De 2 reeksen van 3 participatieavonden betreffen de volgende onderwerpen:

  1. Inrichting van de parkstrook ten noorden van de Tjalmaweg (waaronder de doorfietsroute).
  2. Groeninvulling rotonde Torenvlietslaan.

Hoe deze participatieavonden precies in zijn werk gaan, horen belangstellenden op de informatieavond.

Het Dorpshuis is open van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avonden is niet nodig, bezoekers kunnen vrij inlopen.