De Dag van de Bouw bij de Rijn­land­Rou­te is afge­last, van­we­ge het nood­lot­ti­ge onge­val op de bouw­plaats vori­ge week. Een van onze mede­wer­kers kwam hier­bij om het leven. De pro­ject­or­ga­ni­sa­tie vindt het gezien deze tries­te gebeur­te­nis niet gepast om dit eve­ne­ment door te laten gaan.

Op zater­dag 15 juni kun­nen wel ande­re bouw­lo­ca­ties wor­den bezocht. Nade­re infor­ma­tie hier­over staat op de web­si­te van de Dag van de Bouw: www.dagvandebouw.nl.