De provincie Zuid-Holland organiseerde op 26 en 27 november jl. in het Dorpshuis in Valkenburg informatieavonden over het onderzoek naar de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. Zo’n 80 omwonenden en belangstellenden namen via informatietafels deel aan het gesprek over de drie zuidelijke varianten die onderzocht worden en de noordelijke variant voor de tijdelijke N206 ir. G. Tjalmaweg. Ook de wethouder en diverse raadsleden namen een kijkje.

Het initiatief van de provincie Zuid-Holland om deze informatietafels te organiseren werd door de bezoekers positief ontvangen. Lees de impressie van de informatietafels.