Onder de nog te vernieuwen Torenvlietbrug in Oegstgeest, waar de N206 de Oude Rijn kruist, wordt wandkunst aangebracht. Daarvoor schreef de provincie Zuid-Holland de prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest uit. Als winnaar van deze prijsvraag is Gabriel Lester uit de bus gekomen. Zijn ontwerp, Parade, is gekozen uit de vier inzendingen voor een kunsttoepassing onder de brug. Met een wandkunstwerk onder de Torenvlietbrug wordt de onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en automobilisten een aantrekkelijke en verrassende omgeving en fungeert deze ook als een rustplek langs de oever van de Oude Rijn. De provincie zal aan Gabriel een opdracht verstrekken om zijn winnende plan uit te werken tot een Definitief Ontwerp.

Fonkelend lichtspel

De jury prijst het ontwerp van Gabriel om de grote verbeeldingskracht. Voorzitter Jan Nieuwenhuis, wethouder Oegstgeest: ‘Wat op het eerste gezicht eenduidig lijkt – een school vissen – heeft bij nadere beschouwing meerdere lagen: vergankelijk leven, de link naar de Oude Rijn in de vorm van vissen en visfossielen van meer dan 50 miljoen jaar oud. Het beeld intrigeert omdat het zowel vanaf veraf als van dichtbij gezien kan worden als één afbeelding, terwijl tegelijkertijd individuele fossielen van vissen waarneembaar zijn. Waardevol detail in het ontwerp zijn de vissenogen die zowel overdag en ’s nachts een fonkelend lichtspel tonen’.

De jury was verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen voor de prijsvraag en de mate waarin de inzenders de opgave aan de locatie wisten te koppelen. Hun inzendingen getuigden, elk op geheel eigen wijze, van een artistieke associatie met omgeving, met de RijnlandRoute en met de geschiedenis van de locatie. Hiernaast had de jury veel waardering voor de gedegen manier waarop de realiseerbaarheid door de ontwerpers was onderzocht. Het juryrapport en de inzendingen zijn te downloaden via de website van Architectuur Lokaal.

Prijsvraag

De prijsvraag werd in april uitgeschreven door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Oegstgeest. De aanpassing van de Torenvlietbrug maakt deel uit van de werkzaamheden aan de N206. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de RijnlandRoute, een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Om de onderdoorgang van de Torenvlietbrug aan de oostoever in Oegstgeest tot een aantrekkelijke ‘wandelgang’ te maken zocht de provincie Zuid-Holland naar een doorlopende kunsttoepassing op de wand die passanten een aantrekkelijke en verrassende omgeving biedt. Met verrassend werd bedoeld dat de Torenvlietbrug anders wordt dan de meeste bruggen, waaronder geen hoogwaardige ruimtes zijn.

Selectie

63 kunstenaars, architecten en andere ontwerpers dienden een portfolio in. Acht van hen werden uitgenodigd voor een bureaupresentatie aan de jury, waarbij hen ook werd gevraagd om hun visie op de opgave toe te lichten. De jury selecteerde vervolgens vier ontwerpers voor deelname aan de prijsvraag. Op grond hiervan nodigde de provincie Zuid-Holland de vier geselecteerde ontwerpers uit om een schetsontwerp met een kostenraming in te dienen.

Tentoonstelling

De inzendingen werden voorafgaand aan de jurybeoordeling tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis van Oegstgeest en het Informatiecentrum Rijnlandroute. De reacties van belangstellenden werden aan de jury ter beschikking gesteld. Deze reacties zijn opgenomen in het juryrapport.

Jury

De jury, onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis (wethouder gemeente Oegstgeest), bestond verder uit Christoph Elsässer (supervisor Nieuw-Rhijngeest), Abe Veenstra (voorzitter Kwaliteitsteam RijnlandRoute), Sjoukje van Heesch (landschapsarchitect, provincie Zuid-Holland) en Sandrine van Noort (curator Stichting Beelden in Leiden en kunstcollectie LUMC).

Architectuur Lokaal

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland is de prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De prijsvraag is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op de website van Architectuur Lokaal.

RijnlandRoute

De aanpassing van de Torenvlietbrug maakt deel uit van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. De Tjalmaweg is één van de deelprojecten van de RijnlandRoute. Via www.rijnlandroute.nl is alle informatie over dit project te vinden. Je kunt je hier ook aanmelden voor nieuwsalerts. Het project is ook te volgen op onze social media kanalen:

Facebook
Twitter
Instagram