Van­af don­der­dag 26 sep­tem­ber wor­den de werk­zaam­he­den voor het ver­plaat­sen van de dam­wan­den rond­om knoop­punt Omme­dijk weer her­vat. Aan de oost­zij­de van de A44 (de kant van de Ste­vens­hof) zijn de vloe­ren en wan­den gereed, waar­mee de dam­wan­den op deze loca­tie kun­nen wor­den ver­wij­derd. Ver­vol­gens wor­den de dam­wan­den aan de west­zij­de van de A44 aan­ge­bracht voor de bouw­kuip die hier wordt gemaakt.

Er wordt in totaal ca. 6 weken gewerkt aan het ver­wij­de­ren en het opnieuw aan­bren­gen van de dam­wan­den. De werk­zaam­he­den kun­nen hoor­baar zijn in de omgeving.