Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed voor de provincie Zuid-Holland, overhandigde vandaag aan Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden een van de houten palen van de Romeinse weg. De Romeinse paal behoort tot de constructie van een eeuwenoude Romeinse weg, die werd aangetroffen bij archeologische opgravingen voor de RijnlandRoute langs de N206 ir. G. Tjalmaweg. Met de symbolische overdracht van de Romeinse paal wordt ook de samenwerking tussen de provincie en het museum gemarkeerd.

Gedeputeerde De Zoete licht toe waarom deze opgravingen zo belangrijk zijn: “De Romeinse Limes weg en de RijnlandRoute verbinden en verbonden in heden en verleden mensen en gebieden met elkaar. Dankzij de archeologische schatten uit onze Zuid-Hollandse bodem zijn we in staat om telkens weer bijzondere tipjes van onze gezamenlijke historische sluier op te lichten. Met het tentoonstellen van deze bijzondere Romeinse palen in het Rijksmuseum van Oudheden gaan we respectvol om met ons verleden en krijgen deze palen een toekomst ten dienste van iedere bezoeker en inwoner van onze mooie provincie.”

Voor museumdirecteur Wim Weijland is dit een uitzonderlijke aanwinst: “Onze museumcollectie vertelt het verhaal van het Romeinse verleden van ons land, daarin mogen de palen van deze weg niet ontbreken. Na restauratie reconstrueren we ermee in het museum een echt stuk van de Romeinse grens in Nederland. En dat past bij uitstek bij de rol die het museum wil vervullen als nationaal podium voor de oudheid. Wij zijn er erg blij mee dat we dit met steun en hulp van de provincie Zuid-Holland kunnen realiseren.’’

Romeinse opgraving “Weerdkampen”

In oktober 2018 zijn over een lengte van ruim 125 meter honderden houten palen aangetroffen langs de N206 ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg (gemeente Katwijk). De palen waren onderdeel van de constructie van een weg uit de Romeinse tijd, die bijna 2000 jaar geleden is aangelegd bij Valkenburg de Weerkampen, op een voormalige Romeinse nederzetting. Deze unieke vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Sindsdien zijn de palen in opdracht van de provincie Zuid-Holland met zorg bewaard, in afwachting van conservatie. Intussen worden de palen ook wetenschappelijk onderzocht. Met de intentie van het RMO om de palen nu op te nemen in hun collectie, komen conservatie en tentoonstelling van deze unieke vondst samen.

Romeinse Limes

Deze opgravingen zijn onderdeel van archeologisch onderzoek naar de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk, die dwars door onze provincie loopt. Vanwege de grote archeologische betekenis heeft het kabinet besloten dit Neder-Germaanse deel van de Romeinse Limes voor te dragen bij UNESCO als Werelderfgoed.
Op 9 januari 2020 heeft gedeputeerde Willy de Zoete het door de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland Palts en de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland gezamenlijke opgestelde nominatiedossier in Parijs aangeboden aan dr. Mechtild Rössler, directeur Werelderfgoedcentrum UNESCO. In juli 2021 zal UNESCO besluiten of dit deel van de Limes wel of niet op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Lees meer over de Limes in Zuid-Holland op de website van de provincie.

Het RMO is een van de partners van de provincie in het Limesdossier met een grote (internationale) naam op het gebied van Romeinse archeologie. Het RMO is centraal punt in de Zuid-Hollandse Limes voor kennis, publieksbereik en samenwerking, waarbij ook het provinciale depot voor archeologische bodemvondsten in Zuid-Holland is betrokken.

Provinciaal beleid archeologisch onderzoek

De provincie brengt de vindplaatsen in het projectgebied van de RijnlandRoute graag in een vroeg stadium in beeld en waar nodig stelt zij daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt zij deze. Het liefst behouden wij vondsten ter plekke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan worden vindplaatsen ex situ (=middels een opgraving) behouden. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en maken wij het beleefbaar voor een groter publiek.