Een mijl­paal in het werk aan de Toren­vliet­brug: van­daag zijn de eer­ste beton­nen lig­gers van de nieu­we Toren­vliet­brug gelegd! Aan de zij­de van Oegst­geest, tus­sen het land­hoofd en het naast­ge­le­gen steun­punt, is het eer­ste zoge­naam­de “veld” gelegd. Voor dit eer­ste veld waren 11 lig­gers nodig; 9 veld­lig­gers en 2 rand­lig­gers. De lig­gers wegen tus­sen de 38 en 58 ton per stuk. Bij het werk werd gebruik gemaakt van een 700 ton zwa­re mobie­le kraan.

Voor de hele nieu­we brug, met een leng­te van cir­ca 210 meter, zijn in totaal 88 lig­gers nodig, ver­deeld over 8 vel­den. De lig­gers zijn onge­veer ander­hal­ve meter breed en vari­ë­ren in leng­te van 17 meter tot 27 meter. Als alle lig­gers zijn gelegd, dat is naar ver­wach­ting in febru­a­ri 2022, volgt de opbouw van het dek en uit­ein­de­lijk het asfal­te­ren van de nieu­we brug.