Een mijlpaal in het werk aan de Torenvlietbrug: vandaag zijn de eerste betonnen liggers van de nieuwe Torenvlietbrug gelegd! Aan de zijde van Oegstgeest, tussen het landhoofd en het naastgelegen steunpunt, is het eerste zogenaamde “veld” gelegd. Voor dit eerste veld waren 11 liggers nodig; 9 veldliggers en 2 randliggers. De liggers wegen tussen de 38 en 58 ton per stuk. Bij het werk werd gebruik gemaakt van een 700 ton zware mobiele kraan.

Voor de hele nieuwe brug, met een lengte van circa 210 meter, zijn in totaal 88 liggers nodig, verdeeld over 8 velden. De liggers zijn ongeveer anderhalve meter breed en variëren in lengte van 17 meter tot 27 meter. Als alle liggers zijn gelegd, dat is naar verwachting in februari 2022, volgt de opbouw van het dek en uiteindelijk het asfalteren van de nieuwe brug.