Op maan­dag 15 novem­ber nemen we het defi­ni­tie­ve fiets­pad Ste­vens­hof – Was­se­naar in gebruik. De rou­te ligt dan op de defi­ni­tie­ve loca­tie, maar is nog niet hele­maal klaar: de toe­gangs­weg naar de bouw­keet kruist tij­de­lijk nog het fiets­pad en de defi­ni­tie­ve asfalt­laag wordt later aan­ge­bracht.

De toe­gangs­weg naar de bouw­keet, waar voor­na­me­lijk personenauto’s rij­den, wordt afge­zet met hek­ken zodat de fiet­sers altijd door­gang heb­ben. Op deze plek komt ook extra ver­lich­ting. De defi­ni­tie­ve asfalt­laag wordt van­af vol­gend voor­jaar aangebracht.