Half juli heb­ben we weer nieu­we luchtfoto’s laten maken van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Van­uit de lucht zijn de vor­de­rin­gen op het werk goed zicht­baar. Kijk je mee?