Eind mei stort­ten we de vloer van de pomp­kel­der, met ruim 800 kuub beton. Hier­op kwa­men 30 kolom­men, die het dak van de pomp­kel­der en de toe­kom­sti­ge weg onder­steu­nen. Na het opbou­wen van de wan­den en het vlech­ten van de sta­len wape­ning van het dek, is deze week het dek van de pomp­kel­der gestort. Daar­voor was weer zo’n 800 kuub beton nodig. 

De pomp­kel­der vangt straks het regen­wa­ter van de toe­kom­sti­ge Tjal­ma­weg op. De onder­kant van de pomp­kel­der ligt op – 6,10m NAP en is daar­mee het diep­ste punt van de ver­diep­te lig­ging. Boven­op het dek van de kel­der komt ver­der nog de fun­de­ring van de weg, waar­na het asfalt daar weer boven­op aan­ge­bracht wordt. Het afbou­wen van de gehe­le pomp­kel­der, inclu­sief pomp­in­stal­la­ties, duurt naar ver­wach­ting tot het ein­de van het jaar.