In deze bouwup­da­te weer een over­zicht van de werk­zaam­he­den de komen­de weken. Wil je meer zien over het pro­ject? Kijk dan aan­staan­de zater­dag 25 febru­a­ri naar de nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West. In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest een kijk­je in de pomp­kel­der van de ver­diep­te lig­ging en leert hij meer over de kun­ste­naars­wand onder de Torenvlietbrug.

Groen­werk­zaam­he­den
Afge­lo­pen week heeft er in de park­strook wat groen­be­heer plaats­ge­von­den. Met het oog op de toe­kom­sti­ge inrich­ting in de park­strook. Over 1-2 weken wor­den ook de eer­ste bomen t.h.v. de onge­lijk­vloer­se krui­sing Val­ken­burg-Oost geplant (laan­be­plan­ting).