In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest je mee naar de meest mys­te­ri­eu­ze loca­tie van de Rijn­land­Rou­te, de pomp­kel­der van de ver­diep­te lig­ging van de N206 Tjal­ma­weg. Ook gaat Johan naar de kun­ste­naar van het ont­werp onder de Toren­vliet­brug (zij­de Oegst­geest). Hij legt uit hoe hij tot zijn ont­werp van 600(!) fos­sie­le vis­sen is geko­men. Daar­na reist hij door naar het Frie­se Mak­kum waar de vis­sen­te­gels zijn gebakken.

Omroep West zendt de nieu­we afle­ve­ring op zater­dag 25 febru­a­ri om 17.00 uur voor het eerst uit. Ver­vol­gens is de afle­ve­ring tot en met zon­dag 26 febru­a­ri 19.00 uur bij­na ieder uur te zien op omroep West. De afle­ve­ring staat nu al op onze website:

..

..

Rijn­land­Rou­te op omroep West

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.