De kerst­va­kan­tie staat voor de deur, ook bij aan­ne­mer Bos­ka­lis. Aan­staan­de vrij­dag is er al wei­nig acti­vi­teit bui­ten op de bouw­plaats te zien en van dins­dag 27 decem­ber tot maan­dag 2 janu­a­ri is ieder­een afwe­zig. In de eer­ste week van janu­a­ri (maan­dag 2 t/​m vrij­dag 6 janu­a­ri) wordt er in de ver­diep­te lig­ging niet of nau­we­lijks gewerkt. Wel wordt er dan op de bestaan­de Toren­vliet­brug en de aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West gewerkt. Bereik­baar­heid: Bos­ka­lis is in de kerst­va­kan­tie bereik­baar via de gebrui­ke­lij­ke kana­len, mocht dat nodig zijn. Er is géén spreek­uur in de bouw­keet in de laat­ste week voor de jaar­wis­se­ling en de eer­ste week van januari.