De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden gaan een Samenwerkingsovereenkomst aan voor de N206 Europaweg. In deze overeenkomst staan afspraken over de samenwerking tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van dit projectdeel van de RijnlandRoute.

Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Zuid-Holland over de ondertekening: “In vergelijking met de andere projecten van de RijnlandRoute bestaat de N206 Europaweg uit het minst aantal kilometers. Dit zegt echter niks over de complexiteit van dit project: het aanpassen van de weg, een verkeersplein en bestaande bruggen in een stedelijke omgeving met weinig ruimte. Als we klaar zijn, kan het verkeer hier beter doorrijden. Dit komt ook omdat de nieuwe, hogere, Lammebrug minder vaak open hoeft. Ik ben er trots op dat we dankzij een goede samenwerking met de gemeente Leiden nu alle afspraken over dit project hebben ondertekend.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit & Financiën) gemeente Leiden: “De N206 Europaweg is één van de belangrijkste onderdelen van de RijnlandRoute voor Leiden. Wie straks naar Leiden komt via de Europaweg of vanuit Voorschoten kan vlot doorrijden. Met de nieuwe inrichting wordt deze route ook voor fietsers een stuk aantrekkelijker en verkeersveiliger, een mooi alternatief dus in plaats van reizen met de auto. De aanleg van de busbaan maakt het project in mijn ogen compleet. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de provincie Zuid-Holland en Leiden een volgende stap gezet om Leiden duurzaam bereikbaar te houden.

Samenwerkingsovereenkomst

In de overeenkomst staan onder andere afspraken over de onderlinge samenwerking, de organisatie (inzet van mensen van beide partijen) van het project, de planning van het project, de vergunningen, de ruimtelijke kwaliteit, de veiligheid en de afstemming met andere projecten in de omgeving. Daarnaast staan er in de overeenkomst ook afspraken over de eisen die de gemeente stelt aan het ontwerp en de bouw, maar ook eisen ten aanzien van het beperken van verkeershinder, afspraken over het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen die aansluiten op de Europaweg en de verantwoordelijkheden van beide partijen.

Ondertekening

De officiële ondertekening van de overeenkomsten vond 21 december 2022 plaats.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Ashley North ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst.

Vervolg

De Samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van het contract met de toekomstige aannemer. Begin 2023 start de aanbesteding, dit is de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.