De fun­de­ring van de geluids­scher­men langs de Tjal­ma­weg, nabij de N441, is aan­ge­bracht en we gaan over een aan­tal weken ver­der met het plaat­sen van de scher­men. Gis­ter­avond zijn tij­dens kort­ston­di­ge ver­keers­stops twee por­ta­len (sig­na­le­ring voor de auto­mo­bi­list boven de weg) inge­he­sen. De Kool­tuin­weg is gedu­ren­de vier weken gestremd voor door­gaand ver­keer. Meer hier­over en meer lees je in de weke­lij­ke bouwupdate.