Tij­dens het war­me weer wordt hard gewerkt aan de laat­ste lood­jes van het werk in de park­strook, onder en bij de Toren­vliet­brug, bij via­duct Val­ken­burg-West en de onder­door­gang voor de HOV-bus­baan. Heb je het nieuws­be­richt over het vier­de tevre­den­heids­on­der­zoek van aan­ne­mer Bos­ka­lis gezien? Je kunt als bewo­ner, onder­ne­mer of weg­ge­brui­ker nog tot en met zon­dag 18 juni de vra­gen­lijst over hin­der, ver­keers­vei­lig­heid en com­mu­ni­ca­tie over het werk aan de Tjal­ma­weg invullen.