Afge­lo­pen zater­dag kwa­men onge­veer 2.500 enthou­si­as­te bewo­ners en belang­stel­len­den langs om de nieu­we Tjal­ma­weg per fiets, step, ska­tes, wan­de­lend of hard­lo­pend te ver­ken­nen. Bestuur­ders van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Bos­ka­lis Neder­land en de gemeen­ten Kat­wijk en Oegst­geest gaven met de ope­nings­han­de­ling voor de nieu­we Tjal­ma­weg het start­sein voor uren­lang wan­del- en fiets­ple­zier. Een foto impres­sie van deze mooie dag staat op onze web­si­te.

Inmid­dels rijdt het ver­keer weer over de Tjal­ma­weg en Bos­ka­lis werkt in het pro­ject­ge­bied gestaag door. Deze bouwup­da­te geeft twee-weke­lijks infor­ma­tie over het werk en even­tu­e­le hinder.

In de foto’s hier­on­der wordt ver­we­zen naar het Broek­weg­vi­a­duct. Meer infor­ma­tie hier­over vind je op de web­si­te van de provincie

Wil je weten hoe het er onder de Toren­vliet­brug uit komt te zien? Bekijk dan de visu­a­li­sa­ties van de eindsituatie.