Van­af zon­dag 12 maart rijdt het ver­keer over de nieu­we Tjal­ma­weg over de zui­de­lij­ke rij­baan, in twee rich­tin­gen. De afron­ding van deze zui­de­lij­ke rij­baan is in vol­le gang, vol­gen­de week wordt de laat­ste dek­laag geas­fal­teerd en komt de belij­ning erop. Lees in deze bouwup­da­te meer over de afron­den­de werk­zaam­he­den van het project.

Groen­werk­zaam­he­den

Naar ver­wach­ting plan­ten we vol­gen­de week de eer­ste bomen t.h.v. de onge­lijk­vloer­se krui­sing Val­ken­burg-Oost geplant (laan­be­plan­ting).