Van­af de A4 en de A44 is de bouw vol­op zicht­baar. Slim­me fase­rin­gen zor­gen ervoor dat het ver­keer mini­maal hin­der onder­vindt van de aan­pas­sin­gen aan de bestaan­de rijks­we­gen. Tus­sen­in wordt de nieu­we N434 gebouwd: een geboor­de tun­nel van 2,3 kilo­me­ter en een ver­diep­te lig­ging van 1,4 kilo­me­ter. De eer­ste tun­nel­buis is inmid­dels klaar, in april start het boren van de twee­de tun­nel­buis. Bekijk de laat­ste luchtfoto’s van de ver­schil­len­de bouwlocaties.